PAGINA'S CONTACT LOCATIE

 

 

 

Home

Dienstverlening

Over mij

Tarieven

Contact

Rijksstraatweg 54

4254 XG SLEEUWIJK

Telefoon: 0183 - 30 49 40

Mobiel: 06 - 53 70 74 70

info@molvanzelstplanologie.nl  
 

Website:Hademax - Barendrecht

Vragen?Ik kan u helpen

 

Wat mag u op uw grond doen?

Wij kunnen u van dienst zijn bij het beantwoorden van de vraag “wat u mag op uw perceel” en het opstellen van een zogenaamd “principeverzoek”. Soms moet er een juridische analyse gemaakt worden van bestemmingsplan en overgangsrecht. Denkt u aan vragen als: mag het huis waarvan alleen de fundamenten er nog zijn weer teruggebouwd worden? Als er geen woonbestemming is, maar er werd door de vorige eigenaar wel gewoond, mag dit dan voortgezet worden?

 

U krijgt de resultaten in een bondige en heldere rapportage. Aldus is er een solide basis voor verdere planvorming. Op basis van de uitkomsten van deze rapportage wordt er gepraat met de ambtenaren, of wordt er een principeverzoek opgesteld.

 

Vergunningsvrij

De mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen zijn aanzienlijk verruimd. Wij zoeken voor u uit wat u vergunningsvrij mag bouwen.

 

Herbestemmen en vergunningverlening

Als blijkt dat uw plan niet past binnen het bestemmingsplan, maar de gemeente wel medewerking wil verlenen, dan verzorgen wij indien nodig met deskundigen uw ruimtelijke onderbouwing of uw (postzegel) bestemmingsplan. Wij zorgen voor de onderzoeken en communiceren met de gemeente.

 

Begeleiding van het planologisch proces

Overleg met de gemeente kan een tijdrovend en geduldig proces zijn. Samen met andere deskundigen kan ik ervoor zorgen dat uw project vanaf het eerste begin wordt opgezet. Ook zorgen wij ervoor dat alle onderliggende onderzoeken en overeenkomsten worden geregeld.

 

Wordt u geconfronteerd met een dwangsom?

Een dwangsom opgelegd krijgen is voor de meeste mensen een frustrerende ervaring. We proberen om u langs de klippen te loodsen en aan te geven waar de valkuilen zitten. Daarbij zijn we reëel: als er geen perspectief is om de zaak te winnen, zullen we u ook niet adviseren om te procederen. Wij helpen u om de zaken op een rij te zetten. Daarvoor zoeken we allereerst uit óf u inderdaad de regels heeft overtreden. Als we met elkaar constateren dat er sprake is van een overtreding, is het prettig als het tijdstip waarop u moet voldoen aan de last wordt uitgesteld. Zo nodig gaan we naar de rechter.

 

Verzoek om tegemoetkoming in planschade begeleiden

Een ontwikkeling wordt ondanks uw bezwaren toch doorgezet. Wij kunnen voor u bekijken of het indienen van een verzoek om tegemoetkoming in planschade zinvol kan zijn. Het invullen van een aanvraagformulier voor planschade kan echt specialistenwerk zijn. Wij staan u bij bij eventueel bezwaar, beroep en hoger beroep.

 

Inspraakreacties, zienswijzen, bezwaar, beroep en hoger beroep

Als u het niet eens bent met hetgeen een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning beoogt mogelijk te maken, kunnen wij voor u een inspraakreactie, zienswijze, bezwaar, beroep of hoger beroep indienen. Wij zoeken niet onnodig de confrontatie op maar komen wel voor uw belang op als dat aan de orde is. Pas als het nodig is wordt een advocaat ingeschakeld, waarbij goed wordt bepaald of de kosten en moeite het mogelijk te behalen resultaat rechtvaardigen.

 

Naast mijn eigen kwaliteiten en ervaring beschik ik over een uitgebreid netwerk van externe adviesbureaus en advocaten, die voor aanvullend onderzoek en advies kunnen worden ingeschakeld.

Enkele voorbeelden

In het onderstaande een selectie uit de projecten uit 2016:

  • Bezwaar tegen omgevingsvergunning voor de vergroting van een aangrenzende woning. Gedurende de bezwaarprocedure blijkt er sprake te zijn van erfdienstbaarheden.
  • Vergunningverlening om op de locatie van een voormalig agrarisch bedrijf een opslag- en stallingsbedrijf mogelijk te maken. Uit onderzoek bleek dat er sprake is van beschermde diersoorten.
  • Woonbestemming moet worden gewijzigd in een bedrijfsbestemming. Er is altijd een bedrijf aanwezig geweest. Er moet een waterberging worden aangelegd. Het plan moet worden ingepast in het nieuwe bestemmingsplan voor de kern.
  • Begeleiden van de herziening van het bestemmingsplan van een agrarisch aanverwant bedrijf (paardenfokkerij en- africhting). Het bedrijf breidt buiten het bouwvlak.
  • Aan zowel de eigenaren als de ondernemer wordt een dwangsom opgelegd wegens gebruik in strijd met de bepalingen van het bestemmingsplan.
  • De gemeente verandert de bestemming van een woonbestemming in een bedrijfswoningbestemming. Dit moet worden teruggedraaid.